قرار بود راجع به ویروسی که دارم برای برنامه 90 مینویسم براتون توضیح بدم.
این ویروس از دو بخش کلی تشکیل میشه:
1-قسمتی که VGA و CPU رو در گیر می کنه.
2-قسمتی که وظیفه حذف فایل و نوشتن کلید ها در ریجستری داره.


قسمت1:در این قسمت به مدت 10 ثانیه رنگ های system تغییر میکنن.هر 0.01 ثانیه رنگ سیستم 1 بار تغییر می کند.که در 10 ثانیه میشه 1000 بار.و همچنین 7 پنجره هر 0.01 ثانیه ظاهر و ناپدید می شن.که البته تا همینجا کاربر میفهمه که فاتحه sysyem خواندست.

قسمت2:در این قسمت ویروس فایل "boot.ini" رو از شاخه ای که ویندوز توش نصب پاک می کنه.;که معمولاً این شاخه است:"C:\boot.ini"البته این فایل hidden و read only است که دست کاری این فایل به همین سادگی ها هم نیست.
و پس از نوشتن کلیدی در ریجستری (که خود تابع رو این پایین نوشتم)که باعث می شه اگر کاربر کامپیوتر رو از برق کشید یا از رو case دکمه power رو زد ,بعد از روشن شدن مجدد ویروس دوباره شروع به کار کنه.(البته در تا همینجا کاربر به حالت گرخیدن رسیده)اما هنوز کار داریم.
اگر کاربر
کامپیوتر رو از برق کشید یا از رو case دکمه power رو قبل از 10 ثانیه زد که دفعه بعد که سیستم رو روشن کرد ویروس دوباره فعال میشه و بلاخره یه بار تا 10 ثانیه سیستم روشن می مونه که احتمالاً همون دفعه ی اول باشه.بعد از 10 ثانیه سیستم reset میشه و دیگر روشن نمیشه.

Private Function RegWrite(Key1, SValue As String)

Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell")
WSHShell.RegWrite Key1, SValue

End Function