اینم یه کتاب برای برنامه نویسی با c++ برای گوشی های موبایل.

John.Wiley.and.Sons.Developing.Software.for.Symbian.OS
.An.Introduction.to.Creating.Smartphone.Applications.in.C.Plus.Plus.Dec.2005.eBook

اینجا کلیک کنید