اینم تمرین  های فصل 4.
خیلی ازم وقت گرفتن تا به این خوبی بنویسم شون
اگر نخونیدشون ازتون نمیگذرم.چون من که همه ی اینا رو از اول میدونستم. و فقط برای شما این همه نشستم و برنامه نوشتم.تازه معلومه که به خاطره نمره هم که دیگه اصلا نیست.
فقط تمرین های 6و5و11 یه ایراد های جزئی دارند که بعدا درستشون می کنم.please comment

اینجا کلیک کنید  ....