ممکنه یکی دو هفته مطلب ننویسم.چون دارم یک مقاله درباره ی 28 تابع API و اموزش کامل آنها می نویسم.مطمئن ام که همچنین مقاله ی آموزشی ای تا حالا ندیدید.منتظر باشید......