مقاله ای رو که گفته بودم بلاخره کامل شد.به همه ی برنامه نویسان عزیز پیشنهاد می کنم که حتما دانلود کننش.به هر حال یه روزی باید از این مقاله استفاده کنند.چیزی که این مقاله رو با مقاله های دیگر متفاوت می کند این موضوع است که همراه هر تابع API که در این مقاله توضیح داده شده ، یک مثال که از این تابع استفاده می کند آورده شده است.از اینجا دانلود کنید.