تبلیغات
Pro4 programming - برنامه ای برای محاسبه ی مقاومت الکتریکی یک مقاومت

نویسنده :Pourya Alinezhad
تاریخ:1388/06/14-10:44

برنامه ای برای محاسبه ی مقاومت الکتریکی یک مقاومت

اگر تا سوم دبیرستان هم درس خوانده باشید حتما در کتاب فیزیک درباره ی مقاومت ها خوانده اید.اگر یادتان باشد بر روی هر مقاومت 4 خط رنگی وجود دارد که اندازه ی مقاومت آن را نشان می دهند.این برنامه با گرفتن رنگ چهار خط روی مقاومت،اندازه ی مقاومت( و اندازه ی خطای آن) را مشخص می کند.از اینجا دانلود کنید.