اینم کتاب برنامه نویسی "دیتل و دیتل" که برای عزیزانی که تو کلاسن و c# دوست دارن گذاشتم.
اینجا کلیک کنید ... .