خوب بلاخره امتحانام تموم شد و برگشتم.

یه برنامه که قبل امتحانات برای یکی از هم کلاسی هام نوشته بودم رو تو این پست براتون گذاشتم تا ببینید.روش ریشه یابی رانگه کوتا که در درس محاسبات عددی می خونیم رو با نرم افزار متلب نوشتم.این برنامه ریشه ی معادله را هم با رانگه کوتای مرتبه دو و هم با مرتبه چهار حل می کند. دانلود .