قبل از این یک مقاله ی کامل درباره ی توابعAPI در زبان های سطح بالا نوشته بودم که از این جا می توانید دانلود کنید.اما بعد از اون تعداد زیادی از مراجعه کننده گان به وبلاگم مطلبی درباره ی کاربرد این توابع در زبان های c++/cخواسته بودند.من هم این مقاله ی آموزشی رو درباره ی برنامه نویسی با توابع API در ویندوز 32 بیتی نوشته ام.این را هم بگویم که این مقاله تنها مرجع فارسی درباره ی این توابع است.برای دانلود اینجا کلیک کنید.