چند وقت پیش بود که پسر عموم که 8 سالشه با یک جعبه اومد جلوم و گفت بیا دوز بازی کنیم! جل الخالق! تا اونجایی که من یادمه وقتی بچه بودم دوز بازی این شکلی نبود.سه تا ده سنگ ریزه و یک تیکه کاغذ یا گچ که باهاش رو زمین شکل می کشیدیم کل وسایل بازی دوز ما بود.

حالا از گذشته که بگذریم می رسیم به چند ماه پیش که این بازی رو انجام دادم.(عکس صفحه ی بازی هم این زیر گذاشتم.) توی این بازی دو نفره هر بازیکن به نوبت یکی از قرص ها را درون شیار های روی صفحه می اندازد و باید چھار تا از مھره ھا از یک رنگ در یک ردیف اریب ،عمودی یا افقی قرار بگیرند تا یکی از طرفین برنده شوند.حالا فکرش رو کنید که بخواهیم الگوریتم این بازی رو بنویسیم و بعدش برنامه اش رو.

چه طوری برای کامپیوتر قرص ها، صفحه ی بازی، نوبت بازی کنندگان، طریقه ی تشخیص برنده و .. را شبیه سازی کنیم؟

برنامه ی نوشته شده را از اینجا دانلود کنید و بازی کنید. این بازی که نوشتم رو احتمالا دو تا از پسرعموهای کوچیکترم که الان 4 و 1 سالشونه در آینده بازی کنند.به هر حال از زمان ما تا آینده تغییرات زیاده! اون بازی دوز ما کجا و این برنامه ی کامپیوتری دوز کجا؟

دوز