• XHTML مخفف eXtensible HyperText Markup Language می باشد.

• XHTML به عنوان یک جایگزین برای HTML طراحی شده است.

• XHTML بسیار شبیه HTML است.

• XHTML کمی از HTML خشک تر و مرتب تر است.

• XHTML یک HTML تعریف شده برای برنامه های کاربردی XML ی می باشد.

• XHTML از طرف W3C تائید شده می باشد.

دلیل پیدایش XHTML :

تمامی توسعه دهندگان روزی به این نتیجه رسیدند كه بسیاری از صفحات وب ساختار HTML مناسبی ندارند. زبان نشانه گذاری xml نیز به این دلیل بوجود آمد كه بتواند داده‌ها را به درستی نشانه‌گذاری كند و نتیجه‌ آن خوانا بودن سند شد.
امروزه تكنولوژی های مرورگرهای مختلفی موجود است مثلاً برخی از مرورگرها اینترنت را بر روی pc ها و برخی بر روی موبایلها فراهم می كنند و نكته ای كه بسیار قابل توجه می‌باشد. این است كه این مرورگرها فاقد منابعی هستند كه قدرت ترجمه‌ی بالایی را به آنها می‌دهد.
بنابراین، با تركیب HTML و XML و قدرت‌های آنها، یك زبان نشانه‌گذاری جدیدی به نام XHTML بوجود آمد.